Automotive Article
ญี่ปุ่นโชว์เทคโนโลยีรถยนต์บินได้ ครั้งแรกที่มีผู้โดยสารบินจริง
452 พี่หมี | 19 ก.พ. 66 10:51
รถยนต์บินได้ ถูกเรียกว่าเป็นอนาคตสำหรับการเดินทางในอนาคตครับ เพราะสามารถจัดการกับปัญหาการจราจร ความแออัด มลพิษ และปัญหาอื่นๆ ที่สร้างปัญหาให้กับการขนส่งในเมือง ทำให้การเดินทางใช้เวลาน้อยลง ระยะทางสั้นลง และอาจช่วยให้ถนนว่างขึ้นสำหรับคนเดินถนน หรือนักปั่นจักรยาน เป็นต้น
© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy