Gadget Article
Apple จดสิทธิบัตรระบบไฟหน้าที่ฉลาดขึ้นสำหรับรถยนต์ Apple Car
304 พี่หมี | 28 มี.ค. 66 10:11
Apple ได้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้วประมาณ 150 ฉบับเกี่ยวกับการพัฒนารถยนต์ที่มีโค้ดเนมว่า Project Titan
© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy