Gadget Article
TikTok เตรียมเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ใหม่โดยการสมัครสมาชิกสำหรับครีเอเตอร์ ตามรอย Instagram
113 พี่หมี | 21 ม.ค. 65 09:42
ไม่นานหลังจากที่ Instagram เริ่มเปิดตัวการสมัครรับข้อมูลแบบชำระเงินสำหรับการสร้างรายได้สำหรับครีเอเตอร์ ล่าสุด TikTok ก็กำลังสนใจการสมัครรับข้อมูลลักษณะนี้เช่นกัน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy