Gadget Article
Google Pixel Watch เตรียมเปิดตัวช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้
157 Sankwan | 26 ม.ค. 65 01:22
Google Pixel Watch คืออีกหนึ่งอุปกรณ์สงสัยที่มีผู้คนมากมายต่างให้ความสนใจและรอคอยการมาของมันแล้วมันเป็นข่าวมาตั้งแต่ปี 2018 ลากยาวมาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา 5 ปีแล้วร้านในตอนนี้ก็ได้มีปริศนา 2-3 อย่างหลุดออกมาให้คนที่ตั้งตารออยู่มีความหวังมากขึ้นกว่าเดิม
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy