Notebook Article
Intel ประกาศแผนสร้างโรงงานผลิตชิป mega-site ในรัฐ Ohio
148 Sankwan | 23 ม.ค. 65 02:06
Intel ได้ออกมาประกาศแผนสร้างโรงงานผลิตชิปประมวลผลขนาดใหญ่ที่เมือง New Albany รัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าหากมันสร้างเสร็จแล้วจะกลายเป็นโรงงานผลิตชิปประมวลผลหรือเซมิคอนดัคเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและการลงทุนนั้นจะมีมูลค่าสูงถึง 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมเริ่มทำการก่อสร้างภายในปลายปีนี้มีกำหนดการณ์เปิดโรงงานภายในปี 2025
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy