Mobile Article
ยืนยันด้วยภาพ iPhone 15 Series ทุกรุ่นได้ Dynamic Island รุ่น Pro ได้กรอบไทเทเนียม
146 พี่หมี | 23 มี.ค. 66 11:33
มีภาพหลุดชิ้นส่วนใหม่ของ iPhone 15 Series ที่จะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้เปิดเผยดีไซน์บางส่วนออกมาแล้วครับ โดยเป็นแผ่นหน้าจอ 3 รุ่นตามภาพ โดยเรียงจากซ้ายไปขวาคือ iPhone 15, iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max
© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy