Games Article
Sony ทำรายได้ลดลง แม้ว่ายอดขาย PS5 จะทำได้อย่างยอดเยี่ยม
307 พี่หมี | 11 พ.ย. 66 15:49
Sony Group เผยแพร่รายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน โดยกำไรจากการดำเนินงานลดลง 29% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว หรือที่ผลกำไร 263 พันล้านเยน (1.74 พันล้านดอลลาร์) เนื่องจากยอดขายที่น่าผิดหวังในแผนกเซ็นเซอร์ภาพและชิป
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy