ลือ Sony มีแผนเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ในปี 2022 อีก 3-4 ตัว แต่จะไม่มี Sony A7c II
ลือ Sony มีแผนเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ในปี 2022 อีก 3-4 ตัว แต่จะไม่มี Sony A7c II
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy