EA ประกาศเตรียมให้เล่น Battlefield Mobile เวอร์ชั่น beta สำหรับมือถือเร็วๆ นี้ พร้อมยืนยันจะเป็นเกมแบบ free-to-play
EA ประกาศเตรียมให้เล่น Battlefield Mobile เวอร์ชั่น beta สำหรับมือถือเร็วๆ นี้ พร้อมยืนยันจะเป็นเกมแบบ free-to-play
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy