เอาจริง!! Ford ทุ่มงบกว่า 29 พันล้านดอลลาร์ พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า EV และรถยนต์ไร้คนขับ Autonomous
เอาจริง!! Ford ทุ่มงบกว่า 29 พันล้านดอลลาร์ พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า EV และรถยนต์ไร้คนขับ Autonomous
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy