มาอีกแล้วผลงานจากนักศึกษาซึ่งครั้งนี้ส่งแบบให้กับ Ford ออกแบบมาเป็น Ford E100  ที่มีแววว่าจะเป็น Ford Ranger
มาอีกแล้วผลงานจากนักศึกษาซึ่งครั้งนี้ส่งแบบให้กับ Ford ออกแบบมาเป็น Ford E100 ที่มีแววว่าจะเป็น Ford Ranger
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy