เผยภาพเรนเดอร์ที่คาดว่าจะเป็น Sony Xperia 5 II มาพร้อมเลนส์ ZEISS T* และปุ่มชัตเตอร์ในตัว
เผยภาพเรนเดอร์ที่คาดว่าจะเป็น Sony Xperia 5 II มาพร้อมเลนส์ ZEISS T* และปุ่มชัตเตอร์ในตัว
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy