Sony ไทยประกาศราคา A7s III เริ่มต้น 121,990 บาท เปิดจองวันที่ 15 ส.ค.นี้รับของแถมเป็น CFExpress 80GB !
Sony ไทยประกาศราคา A7s III เริ่มต้น 121,990 บาท เปิดจองวันที่ 15 ส.ค.นี้รับของแถมเป็น CFExpress 80GB !
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy