Gadget Article
Apple Watch ช่วยชีวิตหนุ่มชาวอินเดียที่ตกเขา ให้รอดชีวิต และรับการช่วยเหลือได้ทัน
385 พี่หมี | 21 พ.ย. 65 11:37
มีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้คนมากมายของ Apple Watch ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และการเอาชีวิตรอดที่น่าทึ่งเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศเดียวเท่านั้น แต่ครอบคลุมในหลายภูมิภาคด้วยครับ
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy