All Article
เสียวหมี่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
92 น้าป๋วย | 1 ก.ค. 65 22:17
เสียวหมี่ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และผู้ผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำของโลก ยืนยันให้คำมั่นสัญญาในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าในกิจกรรมเดือนแห่งการตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของเสียวหมี่ โดยมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงานและสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญที่เสียวหมี่เทคโนโลยีปาร์ค ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และที่ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเสียวหมี่ ณ ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นปีที่สามที่ได้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดชั้นเรียนพิเศษสำหรับวิศวกรและพนักงาน รวมทั้งทำการหารือกับผู้บริหารในอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านไอที และสาธารณชนทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน นอกจากนี้เสียวหมี่ยังทำการเผยแพร่สมุดปกขาว (White papers) ฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวพร้อมกับรายงานความโปร่งใสประจำปีซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy