Mobile & It Camera Festival

น้าป๋วย | 27 ต.ค. 2553 14:16:56

7241

VIEWS น้าป๋วย

Union Pan จัดหมกรรมลดราคาสินค้าไอที คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Mobile & It Camara Festival

20 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2010

10.30 am - 09.00 pm Impact Exhibition & Convention Center

ประเภทสินค้าและบริการที่เข้าร่วมแสดง

  • คอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ IT  ต่างๆ , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค
  • เครื่องปริ้นท์ขนาดย่อม , เครื่องปริ้นเตอร์ขนาดใหญ่ , เครื่องสแกนเนอร์
  • โทรศัพท์มือถือ , เครือข่ายโทรศัพท์ , สัญญาณดาวเทียม
  • บริษัทผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ , บริษัทผลิตสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ
  • บริษัทรับจ้างทำป้ายโฆษณากลางแจ้ง , ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และป้าย Inkjet ประเภทต่าง ๆ
  • บริษัทฯ ให้บริการด้านมีเดีย , Light & Sound และบริษัทด้าน Entertainment
  • นิตยสาร , หนังสือพิมพ์ , สื่อโฆษณาโทรทัศน์ , สื่อโฆษณาวิทยุและสื่อโฆษณาท้องถิ่น