ลือลั่น ! iPad อาจจะใช้ 3G เพื่อเชื่อมต่อ Internet Tethering ได้ใน iOS4.2

ทีมงานTechXcite | 30 ก.ย 2553 10:00:44

7541

VIEWS ทีมงานTechXcite

ลือลั่น ! iPad อาจจะใช้ 3G เพื่อเชื่อมต่อ Internet Tethering ได้ใน iOS4.2

ลือลั่น ! iPad อาจจะใช้ 3G เพื่อเชื่อมต่อ Internet Tethering ได้ใน iOS4.2


   เว็บไซต์ต่างประเทศได้ทดลอง iOS 4.2 Beta2 บน iPad แต่ก็ไม่ได้พบจุดที่น่าสนใจใดๆมากนัก แต่เมื่อชาวยุโรปบางคนได้ใช้ iPad ในระบบ 3G แล้วเข้าไปดูใน Setting ใน iOS4.2 Beta 2 นั้น ได้พบกับ จุดเชื่อมต่อ Tethering ที่สามารถใช้สัญญาณ 3G เพื่อเชื่อมต่อ Internet กับคอมพิวเตอร์ได้ Option นี้ เราจะพบเห็นได้บน iPhone เท่านั้น แต่ตอนนี้ มันย่างกรายมาสู่ iPad แล้ว

ที่มา : Gizmodo

iToPz @ TechXcite.com