หลุดข้อมูลสมาร์ทโฟน Sony Xperia รุ่นใหม่ จะมาพร้อมดีไซน์แบบ punch-hole

MheeYokLoh | 24 ธ.ค 2562 11:15:32

1175

VIEWS MheeYokLoh

หลุดข้อมูลสมาร์ทโฟน Sony Xperia รุ่นใหม่ จะมาพร้อมดีไซน์แบบ punch-hole