นักวิเคราะห์ฟันธงเทคโนโลยี 5G จะได้รับความนิยมมากกว่า 4G ภายในปี 2023

MheeYokLoh | 2 ก.ค. 2562 13:49:17

1221

VIEWS MheeYokLoh

นักวิเคราะห์ฟันธงเทคโนโลยี 5G จะได้รับความนิยมมากกว่า 4G ภายในปี 2023

นักวิเคราะห์ฟันธงเทคโนโลยี 5G จะได้รับความนิยมมากกว่า 4G ภายในปี 2023

บริษัทวิเคราะห์ตลาด Canalys ได้วิเคราะห์ตลาดสมาร์ทโฟนเอาไว้น่าสนใจว่า เทคโนโลยี 5G จะถูกใช้มากกว่า 4G ภายในปี 2023 หรืออีกประมาณ 4 ปีข้างหน้า และผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีทั่วโลกจะส่งอุปกรณ์ที่รองรับ 5G ออกมาประมาณ 1.9 พันล้านอุปกรณ์ทั่วโลก

โดยในปี 2023 อุปกรณ์ไอทีในตลาดที่รองรับ 5G จะกินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 51.4% โดยจีนจะเป็นประเทศที่มีมากที่สุดอยู่ที่ 34% รองมาเป็นอเมริกาเหนือ 18.8% และเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 17.4%

Canalys มองว่าการผลักดันของรัฐบาลในแต่ละประเทศมีส่วนสำคัญที่ทำให้ 5G เติบโตได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีนที่ในปี 2020 คาดว่าจะมีอุปกรณ์ที่รองรับ 5G ในตลาดสูงถึง 17.5% เลยทีเดียว

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดจาก 4G ไป 5G เนื่องจากมีผู้ให้บริการจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนั่นเอง

source: gsmarena