รวมข้อมูลเกี่ยวกับ: Sea

  • ภาพหลุดของ 3DMark 11 [Deep Sea]

    ทีมงานTechXcite |26 พ.ค. 2553 23:00

    4603
    ภาพหลุดของ 3DMark 11 [Deep Sea]

    3DMark 11 \"Deep Sea\" ภาพ Demo โปรแกรมทดสอบประมวลผลตัวใหม่ล่าสุด งานนี้ภาพและการเลนเดอร์สมจริงมากขึ้น