หลุดชิ้นส่วนกล้อง Samsung Galaxy S24 Ultra ย้ำปีนี้ได้กล้อง 4 ตัวเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ AI ฉลาดขึ้น
หลุดชิ้นส่วนกล้อง Samsung Galaxy S24 Ultra ย้ำปีนี้ได้กล้อง 4 ตัวเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ AI ฉลาดขึ้น
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy