Realme GT5 Pro ได้ฤกษ์เปิดตัว 7 ธันวาคมนี้ ที่จะเป็นการผสมผสานของ SD8 G3 และกล้องซูม IMX890 ที่ทรงพลัง
Realme GT5 Pro ได้ฤกษ์เปิดตัว 7 ธันวาคมนี้ ที่จะเป็นการผสมผสานของ SD8 G3 และกล้องซูม IMX890 ที่ทรงพลัง
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy