เปิดตัว iPhone 15 Pro และ 15 Pro Max ไม่ใช่แค่ USB-C 3.0 ตัวแรง แต่ได้กล้องซูม Periscope สุดเทพ
เปิดตัว iPhone 15 Pro และ 15 Pro Max ไม่ใช่แค่ USB-C 3.0 ตัวแรง แต่ได้กล้องซูม Periscope สุดเทพ
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy