Samsung พัฒนาเซ็นเซอร์กล้อง 1 นิ้ว และมีรุ่นความละเอียดสูง 440 ล้านพิกเซลด้วย
Samsung พัฒนาเซ็นเซอร์กล้อง 1 นิ้ว และมีรุ่นความละเอียดสูง 440 ล้านพิกเซลด้วย
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy