ข้อมูลชิปเซ็ตก็มา! iPhone 15 Pro ทั้งคู่จะได้ A17 Bionic แบบ 3nm และ RAM 6GB
ข้อมูลชิปเซ็ตก็มา! iPhone 15 Pro ทั้งคู่จะได้ A17 Bionic แบบ 3nm และ RAM 6GB
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy