AMD เปิดตัว Zen 4 สำหรับแล็ปท็อป พร้อมเผยไทม์ไลน์การเปิดตัวสำหรับ Zen 5, RNDA 3 และ 4
AMD เปิดตัว Zen 4 สำหรับแล็ปท็อป พร้อมเผยไทม์ไลน์การเปิดตัวสำหรับ Zen 5, RNDA 3 และ 4
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy