ลือ Snapdragon 8 Gen 2 จะมีการกำหนดค่าแกนประมวลผลแบบ 1+2+2+3 ที่ดูไม่ปกติเลยซักนิด
ลือ Snapdragon 8 Gen 2 จะมีการกำหนดค่าแกนประมวลผลแบบ 1+2+2+3 ที่ดูไม่ปกติเลยซักนิด
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy