Apple เปิดตัวชิปเซ็ต M2 ที่มี CPU เร็วขึ้น 18% และ GPU เร็วขึ้น 35% เมื่อเทียบกับ M1
Apple เปิดตัวชิปเซ็ต M2 ที่มี CPU เร็วขึ้น 18% และ GPU เร็วขึ้น 35% เมื่อเทียบกับ M1
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy