Cruise ของ GM กลายเป็นแท็กซี่ไร้คนขับเจ้าแรกที่ได้ให้บริการในเมืองใหญ่ของสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ
Cruise ของ GM กลายเป็นแท็กซี่ไร้คนขับเจ้าแรกที่ได้ให้บริการในเมืองใหญ่ของสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy