งาน Computex ปีนี้เตรียมพบกับ SSD แรกของโลกที่มีความเร็วในการเขียน/อ่านเฉลี่ย  13,000MB/s
งาน Computex ปีนี้เตรียมพบกับ SSD แรกของโลกที่มีความเร็วในการเขียน/อ่านเฉลี่ย 13,000MB/s
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy