ZTE Axon 40 Ultra เผยภาพเครื่องจริงชัดๆ ดีไซน์สวยหรูพร้อมกล้องใต้หน้าจอรุ่นใหม่
ZTE Axon 40 Ultra เผยภาพเครื่องจริงชัดๆ ดีไซน์สวยหรูพร้อมกล้องใต้หน้าจอรุ่นใหม่
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy