Mercedes Benz Vision EQXX ทำสำเร็จในการวิ่งทดสอบบนถนนจริงได้เกิน 1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
Mercedes Benz Vision EQXX ทำสำเร็จในการวิ่งทดสอบบนถนนจริงได้เกิน 1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy