เปิดตัว Xiaomi Paper Book Pro II แท็บเล็ต e-ink สำหรับนักอ่าน จอใหญ่ขึ้น ละเอียดขึ้น และเร็วขึ้น
เปิดตัว Xiaomi Paper Book Pro II แท็บเล็ต e-ink สำหรับนักอ่าน จอใหญ่ขึ้น ละเอียดขึ้น และเร็วขึ้น
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy