realme GT Neo3 ยืนยันมาพร้อมจอ 120Hz และอัตราความไวสัมผัส 1000Hz เร็วระดับแนวหน้าของตลาด
realme GT Neo3 ยืนยันมาพร้อมจอ 120Hz และอัตราความไวสัมผัส 1000Hz เร็วระดับแนวหน้าของตลาด
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy