นักวิเคราะห์ชี้ iPhone 14 Pro จะเปลี่ยนดีไซน์เอาติ่งออกไปแล้วใช้กล้องเจาะรูกับจัดวางเซ็นเซอร์ทรงเม็ดยาแทน
นักวิเคราะห์ชี้ iPhone 14 Pro จะเปลี่ยนดีไซน์เอาติ่งออกไปแล้วใช้กล้องเจาะรูกับจัดวางเซ็นเซอร์ทรงเม็ดยาแทน
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy