วงในเผย Xiaomi 12 Ultra จะมาพร้อม Snapdragon 8 Gen 1+ ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี 4nm ของ TSMC
วงในเผย Xiaomi 12 Ultra จะมาพร้อม Snapdragon 8 Gen 1+ ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี 4nm ของ TSMC
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy