Oppo A36 เปิดตัวมาพร้อม Snapdragon 680 แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ด้วยราคา 8,400 บาท
Oppo A36 เปิดตัวมาพร้อม Snapdragon 680 แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ด้วยราคา 8,400 บาท
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy