Xiaomi เข้าจดสิทธิบัตรระบบสแกนลายนิ้วมือแบบแตะตรงไหนของหน้าจอก็ได้
Xiaomi เข้าจดสิทธิบัตรระบบสแกนลายนิ้วมือแบบแตะตรงไหนของหน้าจอก็ได้
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy