Xiaomi เปิดตัว Xiaomi TV ES50 2022 ขนาด 50 นิ้ว ความละเอียด 4Kรองรับ hdr และ  Dolby Vision
Xiaomi เปิดตัว Xiaomi TV ES50 2022 ขนาด 50 นิ้ว ความละเอียด 4Kรองรับ hdr และ Dolby Vision
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy