Nubia Red Magic 7 ได้ผ่านการรับรองจาก 3C เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมันจะรองรับการชาร์จที่ 165 วัตต์
Nubia Red Magic 7 ได้ผ่านการรับรองจาก 3C เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมันจะรองรับการชาร์จที่ 165 วัตต์
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy