เหรอ? Google ตอบผู้ใช้ Pixel 6 เรื่องการสแกนนิ้วช้า เนื่องจากใช้อัลกอริธึมความปลอดภัยขั้นสูง
เหรอ? Google ตอบผู้ใช้ Pixel 6 เรื่องการสแกนนิ้วช้า เนื่องจากใช้อัลกอริธึมความปลอดภัยขั้นสูง
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy