iPhone 14 รุ่นปีหน้าอาจยังคงไม่ได้ใช้ชิป 3nm รุ่นใหม่ เนื่องจากปัญหาการผลิตชิป
iPhone 14 รุ่นปีหน้าอาจยังคงไม่ได้ใช้ชิป 3nm รุ่นใหม่ เนื่องจากปัญหาการผลิตชิป
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy