เจ้าของ iPhone 12 ฟ้อง Apple ไม่ยอมซ่อมเครื่องให้ทั้งที่อยู่ในประกัน แถมทำชิ้นส่วนพังแต่ไม่รับผิดชอบ
เจ้าของ iPhone 12 ฟ้อง Apple ไม่ยอมซ่อมเครื่องให้ทั้งที่อยู่ในประกัน แถมทำชิ้นส่วนพังแต่ไม่รับผิดชอบ
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy