เบื่อมือถือดีไซน์เดิมๆ ก็ไปสนับสนุน Cyrcle Phone 2.0 สมาร์ทโฟนจอวงกลมคล้ายดราก้อนเรดาร์ใน Kickstarter ได้
เบื่อมือถือดีไซน์เดิมๆ ก็ไปสนับสนุน Cyrcle Phone 2.0 สมาร์ทโฟนจอวงกลมคล้ายดราก้อนเรดาร์ใน Kickstarter ได้
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy