Samsung Galaxy M52 5G เปิดตัวอย่างเงียบๆ ในโปแลนด์ มาพร้อม CPU SD778G กล้อง 3 ตัว 64MP แบต 5000mAh
Samsung Galaxy M52 5G เปิดตัวอย่างเงียบๆ ในโปแลนด์ มาพร้อม CPU SD778G กล้อง 3 ตัว 64MP แบต 5000mAh
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy