GoPro Hero10 Black จะถ่ายวีดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด 5.3 K 60 เฟรมต่อวินาทีพร้อมระบบกันสั่นตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิม
GoPro Hero10 Black จะถ่ายวีดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด 5.3 K 60 เฟรมต่อวินาทีพร้อมระบบกันสั่นตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิม
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy