OnePlus Nord N200 จะได้รับอัพเดต Android เวอร์ชั่นใหม่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่อัพเดตความปลอดภัย 3 ปี
OnePlus Nord N200 จะได้รับอัพเดต Android เวอร์ชั่นใหม่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่อัพเดตความปลอดภัย 3 ปี
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy