Apple จะยังคงปล่อยอัพเดตความปลอดภัยให้ iOS 14 ต่อไป แม้ว่า iOS 15 จะเปิดตัวแล้วก็ตาม
Apple จะยังคงปล่อยอัพเดตความปลอดภัยให้ iOS 14 ต่อไป แม้ว่า iOS 15 จะเปิดตัวแล้วก็ตาม
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy