นิวยอร์ค เริ่มใช้ Excelsior Pass เป็นหนังสือเดินทาง COVID-19 แสดงว่าคุณฉีดวัคซีนหรือยัง สำหรับซื้อตั๋วหรือร่วมงานที่มีคนเยอะ
นิวยอร์ค เริ่มใช้ Excelsior Pass เป็นหนังสือเดินทาง COVID-19 แสดงว่าคุณฉีดวัคซีนหรือยัง สำหรับซื้อตั๋วหรือร่วมงานที่มีคนเยอะ
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy