ข้อมูลล่าสุดยืนยัน Samsung จะไม่แถมที่ชาร์จและหูฟังมาใน Galaxy S21 Series เช่นเดียวกับ Apple แม้จะเคยล้อเลียนไว้ก็ตาม !?
ข้อมูลล่าสุดยืนยัน Samsung จะไม่แถมที่ชาร์จและหูฟังมาใน Galaxy S21 Series เช่นเดียวกับ Apple แม้จะเคยล้อเลียนไว้ก็ตาม !?
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy