วัคซีนต้าน Covid-19 พัฒนาสำเร็จแล้ว! พร้อมสำหรับ 50 ล้านโดสในสิ้นปีนี้ ผู้สูงอายุจะได้รับวัคซีนก่อน
วัคซีนต้าน Covid-19 พัฒนาสำเร็จแล้ว! พร้อมสำหรับ 50 ล้านโดสในสิ้นปีนี้ ผู้สูงอายุจะได้รับวัคซีนก่อน
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy