ยืนยัน ! iPhone 12 Series จะไม่มีอะแดปเตอร์และหูฟังแถมมาให้ในกล่อง และรุ่นเก่าก็จะถูกตัดออกไปเช่นกัน !!
ยืนยัน ! iPhone 12 Series จะไม่มีอะแดปเตอร์และหูฟังแถมมาให้ในกล่อง และรุ่นเก่าก็จะถูกตัดออกไปเช่นกัน !!
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy